ترجمه Pawl در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ميله‌ گردان‌ محور چرخ‌ لنگر. می باشد

Pawl به چه معناست و Pawl یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Pawl

ميله‌ گردان‌ محور چرخ‌ لنگر. به خارجی , ریشه انگلیسی ميله‌ گردان‌ محور چرخ‌ لنگر., ترجمه ميله‌ گردان‌ محور چرخ‌ لنگر., کلمات شبیه ميله‌ گردان‌ محور چرخ‌ لنگر.
دانلود فایل ها