ترجمه Pawnbroker در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بنگاه‌ رهني‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : گروگير , در فارسی : وام‌ ده‌ , به فارسی : مرتهن‌.

Pawnbroker به چه معناست و Pawnbroker یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Pawnbroker

بنگاه‌ رهني‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بنگاه‌ رهني‌, ترجمه بنگاه‌ رهني‌, کلمات شبیه بنگاه‌ رهني‌ , گروگير به لاتین , وام‌ ده‌ به لاتین , مرتهن‌. خارجی
دانلود فایل ها