ترجمه Pawner در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ronwap) گروگذار. می باشد

Pawner به چه معناست و Pawner یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Pawner

(ronwap) گروگذار. به خارجی , ریشه انگلیسی (ronwap) گروگذار., ترجمه (ronwap) گروگذار., کلمات شبیه (ronwap) گروگذار.
دانلود فایل ها