خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =39188 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('39188','1','0','0','0','1','5422420084');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =39188 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Pawpaw به فارسی

ترجمه Pawpaw در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (wapap=)(د.گ‌.) شيط‌ان‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : شرير , در فارسی : فاسدالاخلاق‌.

Pawpaw به چه معناست و Pawpaw یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Pawpaw

(wapap=)(د.گ‌.) شيط‌ان‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (wapap=)(د.گ‌.) شيط‌ان‌, ترجمه (wapap=)(د.گ‌.) شيط‌ان‌, کلمات شبیه (wapap=)(د.گ‌.) شيط‌ان‌ , شرير به لاتین , فاسدالاخلاق‌. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: