ترجمه Pawpaw در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (wapap=)(د.گ‌.) شيط‌ان‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : شرير , در فارسی : فاسدالاخلاق‌.

Pawpaw به چه معناست و Pawpaw یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Pawpaw

(wapap=)(د.گ‌.) شيط‌ان‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (wapap=)(د.گ‌.) شيط‌ان‌, ترجمه (wapap=)(د.گ‌.) شيط‌ان‌, کلمات شبیه (wapap=)(د.گ‌.) شيط‌ان‌ , شرير به لاتین , فاسدالاخلاق‌. به لاتین
دانلود فایل ها