ترجمه Pax در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای صلح‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بوسه‌ اشتي‌ , در فارسی : لوحه‌ تمثال‌ عيسي‌ ومريم‌.

Pax به چه معناست و Pax یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Pax

صلح‌ به خارجی , ریشه انگلیسی صلح‌, ترجمه صلح‌, کلمات شبیه صلح‌ , بوسه‌ اشتي‌ به لاتین , لوحه‌ تمثال‌ عيسي‌ ومريم‌. به لاتین
دانلود فایل ها