ترجمه Pay در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اجرت‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : وابسته‌ به‌ پرداخت‌.

Pay به چه معناست و Pay یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Pay

اجرت‌ به خارجی , ریشه انگلیسی اجرت‌, ترجمه اجرت‌, کلمات شبیه اجرت‌ , وابسته‌ به‌ پرداخت‌. به لاتین
دانلود فایل ها