ترجمه Payable در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پرداختني‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : قابل‌ پرداخت‌.

Payable به چه معناست و Payable یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Payable

پرداختني‌ به خارجی , ریشه انگلیسی پرداختني‌, ترجمه پرداختني‌, کلمات شبیه پرداختني‌ , قابل‌ پرداخت‌. به لاتین
دانلود فایل ها