ترجمه Payment در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پرداخت‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : وجه‌.

Payment به چه معناست و Payment یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Payment

پرداخت‌ به خارجی , ریشه انگلیسی پرداخت‌, ترجمه پرداخت‌, کلمات شبیه پرداخت‌ , وجه‌. به لاتین
دانلود فایل ها