ترجمه Peach در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای يا دختر زيبا می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : فاش‌ كردن‌.

Peach به چه معناست و Peach یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Peach

يا دختر زيبا به خارجی , ریشه انگلیسی يا دختر زيبا, ترجمه يا دختر زيبا, کلمات شبیه يا دختر زيبا , فاش‌ كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها