ترجمه Peach در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (گ‌.ش‌.) هلو می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : شفتالو , در فارسی : هرچيز شبيه‌ هلو , به فارسی : چيز لذيذ , سایر ترجمه ها : زن‌

Peach به چه معناست و Peach یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Peach

(گ‌.ش‌.) هلو به خارجی , ریشه انگلیسی (گ‌.ش‌.) هلو, ترجمه (گ‌.ش‌.) هلو, کلمات شبیه (گ‌.ش‌.) هلو , شفتالو به لاتین , هرچيز شبيه‌ هلو به لاتین , چيز لذيذ خارجی , زن‌ در زبان
دانلود فایل ها