ترجمه Peacock در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ط‌اووس‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مزين‌ به‌ پر ط‌اووس‌ , در فارسی : خراميدن‌.

Peacock به چه معناست و Peacock یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Peacock

ط‌اووس‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ط‌اووس‌, ترجمه ط‌اووس‌, کلمات شبیه ط‌اووس‌ , مزين‌ به‌ پر ط‌اووس‌ به لاتین , خراميدن‌. به لاتین
دانلود فایل ها