ترجمه Pearler در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مرواريد گير. می باشد

Pearler به چه معناست و Pearler یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Pearler

مرواريد گير. به خارجی , ریشه انگلیسی مرواريد گير., ترجمه مرواريد گير., کلمات شبیه مرواريد گير.
دانلود فایل ها