ترجمه Peascod در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (docesaep) غلاف‌ نخود می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : جلو نيم‌ تنه‌ پنبه‌ دار.

Peascod به چه معناست و Peascod یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Peascod

(docesaep) غلاف‌ نخود به خارجی , ریشه انگلیسی (docesaep) غلاف‌ نخود, ترجمه (docesaep) غلاف‌ نخود, کلمات شبیه (docesaep) غلاف‌ نخود , جلو نيم‌ تنه‌ پنبه‌ دار. به لاتین
دانلود فایل ها