ترجمه، معنی و ریشه کلمه Peascod به فارسی

ترجمه Peascod در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (docesaep) غلاف‌ نخود می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : جلو نيم‌ تنه‌ پنبه‌ دار.

Peascod به چه معناست و Peascod یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Peascod

(docesaep) غلاف‌ نخود به خارجی , ریشه انگلیسی (docesaep) غلاف‌ نخود, ترجمه (docesaep) غلاف‌ نخود, کلمات شبیه (docesaep) غلاف‌ نخود , جلو نيم‌ تنه‌ پنبه‌ دار. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: