ترجمه Pebble در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دادن‌ به‌. می باشد

Pebble به چه معناست و Pebble یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Pebble

دادن‌ به‌. به خارجی , ریشه انگلیسی دادن‌ به‌., ترجمه دادن‌ به‌., کلمات شبیه دادن‌ به‌.
دانلود فایل ها