خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =39261 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('39261','1','0','0','0','1','5419624102');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =39261 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Pebble به فارسی

ترجمه Pebble در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ريگ‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سنگريزه‌ , در فارسی : شيشه‌ عينك‌ , به فارسی : نوعي‌ عقيق‌ , سایر ترجمه ها : باسنگريزه‌ فرش‌

Pebble به چه معناست و Pebble یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Pebble

ريگ‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ريگ‌, ترجمه ريگ‌, کلمات شبیه ريگ‌ , سنگريزه‌ به لاتین , شيشه‌ عينك‌ به لاتین , نوعي‌ عقيق‌ خارجی , باسنگريزه‌ فرش‌ در زبان

دیدگاه‌تان را بنویسید: