ترجمه Pebble در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ريگ‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سنگريزه‌ , در فارسی : شيشه‌ عينك‌ , به فارسی : نوعي‌ عقيق‌ , سایر ترجمه ها : باسنگريزه‌ فرش‌

Pebble به چه معناست و Pebble یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Pebble

ريگ‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ريگ‌, ترجمه ريگ‌, کلمات شبیه ريگ‌ , سنگريزه‌ به لاتین , شيشه‌ عينك‌ به لاتین , نوعي‌ عقيق‌ خارجی , باسنگريزه‌ فرش‌ در زبان
دانلود فایل ها