ترجمه Peck در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای يك‌ چهارم‌ بوشل‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نوك‌ زدگي‌ , در فارسی : سوراخ‌ , به فارسی : نوك‌ زدن‌ , سایر ترجمه ها : بانوك‌

Peck به چه معناست و Peck یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Peck

يك‌ چهارم‌ بوشل‌ به خارجی , ریشه انگلیسی يك‌ چهارم‌ بوشل‌, ترجمه يك‌ چهارم‌ بوشل‌, کلمات شبیه يك‌ چهارم‌ بوشل‌ , نوك‌ زدگي‌ به لاتین , سوراخ‌ به لاتین , نوك‌ زدن‌ خارجی , بانوك‌ در زبان
دانلود فایل ها