ترجمه Pectinate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (detanitcep) شانه‌ اي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : شانه‌ دار , در فارسی : دندانه‌ دار.

Pectinate به چه معناست و Pectinate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Pectinate

(detanitcep) شانه‌ اي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (detanitcep) شانه‌ اي‌, ترجمه (detanitcep) شانه‌ اي‌, کلمات شبیه (detanitcep) شانه‌ اي‌ , شانه‌ دار به لاتین , دندانه‌ دار. به لاتین
دانلود فایل ها