ترجمه Peculator در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مختلس‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : دزد.

Peculator به چه معناست و Peculator یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Peculator

مختلس‌ به خارجی , ریشه انگلیسی مختلس‌, ترجمه مختلس‌, کلمات شبیه مختلس‌ , دزد. به لاتین
دانلود فایل ها