ترجمه Pecuniary در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پولي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نقدي‌ , در فارسی : مالي‌ , به فارسی : جريمه‌ دار.

Pecuniary به چه معناست و Pecuniary یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Pecuniary

پولي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی پولي‌, ترجمه پولي‌, کلمات شبیه پولي‌ , نقدي‌ به لاتین , مالي‌ به لاتین , جريمه‌ دار. خارجی
دانلود فایل ها