ترجمه Pedagog در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (eugogadep) اموزگار می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : معلم‌ , در فارسی : اموزگار علم‌ فروش‌.

Pedagog به چه معناست و Pedagog یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Pedagog

(eugogadep) اموزگار به خارجی , ریشه انگلیسی (eugogadep) اموزگار, ترجمه (eugogadep) اموزگار, کلمات شبیه (eugogadep) اموزگار , معلم‌ به لاتین , اموزگار علم‌ فروش‌. به لاتین
دانلود فایل ها