ترجمه Pedagogic در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای وابسته‌ به‌ اموزش‌ وپرورش‌. می باشد

Pedagogic به چه معناست و Pedagogic یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Pedagogic

وابسته‌ به‌ اموزش‌ وپرورش‌. به خارجی , ریشه انگلیسی وابسته‌ به‌ اموزش‌ وپرورش‌., ترجمه وابسته‌ به‌ اموزش‌ وپرورش‌., کلمات شبیه وابسته‌ به‌ اموزش‌ وپرورش‌.
دانلود فایل ها