ترجمه Pedagogics در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ygogadep=. می باشد

Pedagogics به چه معناست و Pedagogics یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Pedagogics

ygogadep=. به خارجی , ریشه انگلیسی ygogadep=., ترجمه ygogadep=., کلمات شبیه ygogadep=.
دانلود فایل ها