ترجمه Pedal در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (در دوچرخه‌ وچرخ‌ خياط‌ي‌ وغيره‌) ركاب‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : جاپايي‌ , در فارسی : پدال‌

Pedal به چه معناست و Pedal یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Pedal

(در دوچرخه‌ وچرخ‌ خياط‌ي‌ وغيره‌) ركاب‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (در دوچرخه‌ وچرخ‌ خياط‌ي‌ وغيره‌) ركاب‌, ترجمه (در دوچرخه‌ وچرخ‌ خياط‌ي‌ وغيره‌) ركاب‌, کلمات شبیه (در دوچرخه‌ وچرخ‌ خياط‌ي‌ وغيره‌) ركاب‌ , جاپايي‌ به لاتین , پدال‌ به لاتین
دانلود فایل ها