ترجمه Pederast در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بچه‌ باز می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : لواط‌ گر.

Pederast به چه معناست و Pederast یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Pederast

بچه‌ باز به خارجی , ریشه انگلیسی بچه‌ باز, ترجمه بچه‌ باز, کلمات شبیه بچه‌ باز , لواط‌ گر. به لاتین
دانلود فایل ها