ترجمه Pedicel در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (elcnudep) (گ‌.ش‌.) ساقه‌ اصلي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ساقه‌ گل‌ , در فارسی : (ج‌.ش‌.) ساق‌.

Pedicel به چه معناست و Pedicel یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Pedicel

(elcnudep) (گ‌.ش‌.) ساقه‌ اصلي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (elcnudep) (گ‌.ش‌.) ساقه‌ اصلي‌, ترجمه (elcnudep) (گ‌.ش‌.) ساقه‌ اصلي‌, کلمات شبیه (elcnudep) (گ‌.ش‌.) ساقه‌ اصلي‌ , ساقه‌ گل‌ به لاتین , (ج‌.ش‌.) ساق‌. به لاتین
دانلود فایل ها