ترجمه Pedicel در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ساقه‌ كوچك‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ساقه‌ گل‌ , در فارسی : پاي‌ كوچك‌ , به فارسی : پايك‌.

Pedicel به چه معناست و Pedicel یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Pedicel

ساقه‌ كوچك‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ساقه‌ كوچك‌, ترجمه ساقه‌ كوچك‌, کلمات شبیه ساقه‌ كوچك‌ , ساقه‌ گل‌ به لاتین , پاي‌ كوچك‌ به لاتین , پايك‌. خارجی
دانلود فایل ها