خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =39335 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('39335','1','0','0','0','1','232054196');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =39335 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Peel به فارسی

ترجمه Peel در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نرده‌چوبي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : محجر.

Peel به چه معناست و Peel یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Peel

نرده‌چوبي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی نرده‌چوبي‌, ترجمه نرده‌چوبي‌, کلمات شبیه نرده‌چوبي‌ , محجر. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: