ترجمه Peel در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پوست‌ انداختن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پوست‌ كندن‌ , در فارسی : كندن‌ , به فارسی : پوست‌ , سایر ترجمه ها : خلال‌

Peel به چه معناست و Peel یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Peel

پوست‌ انداختن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی پوست‌ انداختن‌, ترجمه پوست‌ انداختن‌, کلمات شبیه پوست‌ انداختن‌ , پوست‌ كندن‌ به لاتین , كندن‌ به لاتین , پوست‌ خارجی , خلال‌ در زبان
دانلود فایل ها