ترجمه Peep در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای باچشم‌نيم‌ باز نگاه‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : از سوراخ‌ نگاه‌ كردن‌ , در فارسی : ط‌لوع‌

Peep به چه معناست و Peep یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Peep

باچشم‌نيم‌ باز نگاه‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی باچشم‌نيم‌ باز نگاه‌ كردن‌, ترجمه باچشم‌نيم‌ باز نگاه‌ كردن‌, کلمات شبیه باچشم‌نيم‌ باز نگاه‌ كردن‌ , از سوراخ‌ نگاه‌ كردن‌ به لاتین , ط‌لوع‌ به لاتین
دانلود فایل ها