ترجمه Peer در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اشرافي‌ (مثل‌ كنت‌ وغيره‌) رسيدن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : برابر بودن‌ با

Peer به چه معناست و Peer یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Peer

اشرافي‌ (مثل‌ كنت‌ وغيره‌) رسيدن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی اشرافي‌ (مثل‌ كنت‌ وغيره‌) رسيدن‌, ترجمه اشرافي‌ (مثل‌ كنت‌ وغيره‌) رسيدن‌, کلمات شبیه اشرافي‌ (مثل‌ كنت‌ وغيره‌) رسيدن‌ , برابر بودن‌ با به لاتین
دانلود فایل ها