ترجمه Peerage در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مقام‌ سناتوري‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مقام‌ اشرافي‌ , در فارسی : اعياني‌.

Peerage به چه معناست و Peerage یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Peerage

مقام‌ سناتوري‌ به خارجی , ریشه انگلیسی مقام‌ سناتوري‌, ترجمه مقام‌ سناتوري‌, کلمات شبیه مقام‌ سناتوري‌ , مقام‌ اشرافي‌ به لاتین , اعياني‌. به لاتین
دانلود فایل ها