ترجمه Pegasus در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (افسانه‌ يونان‌) اسب‌ بالدار می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ذوالجناح‌.

Pegasus به چه معناست و Pegasus یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Pegasus

(افسانه‌ يونان‌) اسب‌ بالدار به خارجی , ریشه انگلیسی (افسانه‌ يونان‌) اسب‌ بالدار, ترجمه (افسانه‌ يونان‌) اسب‌ بالدار, کلمات شبیه (افسانه‌ يونان‌) اسب‌ بالدار , ذوالجناح‌. به لاتین
دانلود فایل ها