ترجمه Pejorative در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تنزل‌ دهنده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تحقير اميز , در فارسی : واژه‌ تحقيري‌.

Pejorative به چه معناست و Pejorative یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Pejorative

تنزل‌ دهنده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی تنزل‌ دهنده‌, ترجمه تنزل‌ دهنده‌, کلمات شبیه تنزل‌ دهنده‌ , تحقير اميز به لاتین , واژه‌ تحقيري‌. به لاتین
دانلود فایل ها