ترجمه Pelerine در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خز پشت‌ گردن‌ بانوان‌. می باشد

Pelerine به چه معناست و Pelerine یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Pelerine

خز پشت‌ گردن‌ بانوان‌. به خارجی , ریشه انگلیسی خز پشت‌ گردن‌ بانوان‌., ترجمه خز پشت‌ گردن‌ بانوان‌., کلمات شبیه خز پشت‌ گردن‌ بانوان‌.
دانلود فایل ها