ترجمه Pelican در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ج‌.ش‌.) مرغ‌ سقا می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مرغ‌ ماهيخوار.

Pelican به چه معناست و Pelican یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Pelican

(ج‌.ش‌.) مرغ‌ سقا به خارجی , ریشه انگلیسی (ج‌.ش‌.) مرغ‌ سقا, ترجمه (ج‌.ش‌.) مرغ‌ سقا, کلمات شبیه (ج‌.ش‌.) مرغ‌ سقا , مرغ‌ ماهيخوار. به لاتین
دانلود فایل ها