ترجمه Pelisse در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خرقه‌ زنانه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پوستين‌ , در فارسی : بالاپوش‌ بچگانه‌.

Pelisse به چه معناست و Pelisse یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Pelisse

خرقه‌ زنانه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی خرقه‌ زنانه‌, ترجمه خرقه‌ زنانه‌, کلمات شبیه خرقه‌ زنانه‌ , پوستين‌ به لاتین , بالاپوش‌ بچگانه‌. به لاتین
دانلود فایل ها