ترجمه Pen در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای قلم‌. می باشد

Pen به چه معناست و Pen یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Pen

قلم‌. به خارجی , ریشه انگلیسی قلم‌., ترجمه قلم‌., کلمات شبیه قلم‌.
دانلود فایل ها