ترجمه Penetrant در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نافذ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : رسوخ‌ كننده‌.

Penetrant به چه معناست و Penetrant یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Penetrant

نافذ به خارجی , ریشه انگلیسی نافذ, ترجمه نافذ, کلمات شبیه نافذ , رسوخ‌ كننده‌. به لاتین
دانلود فایل ها