ترجمه Penicillate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای رشته‌ اي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : داراي‌ شبكه‌ توري‌ ظ‌ريف‌.

Penicillate به چه معناست و Penicillate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Penicillate

رشته‌ اي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی رشته‌ اي‌, ترجمه رشته‌ اي‌, کلمات شبیه رشته‌ اي‌ , داراي‌ شبكه‌ توري‌ ظ‌ريف‌. به لاتین
دانلود فایل ها