ترجمه Peninsula در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (جغ.) شبه‌ جزيره‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پيشرفتگي‌ خاك‌ در اب‌.

Peninsula به چه معناست و Peninsula یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Peninsula

(جغ.) شبه‌ جزيره‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (جغ.) شبه‌ جزيره‌, ترجمه (جغ.) شبه‌ جزيره‌, کلمات شبیه (جغ.) شبه‌ جزيره‌ , پيشرفتگي‌ خاك‌ در اب‌. به لاتین
دانلود فایل ها