ترجمه Penmanship در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خط‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : خوش‌ خط‌ي‌ , در فارسی : ط‌رز نوشتن‌.

Penmanship به چه معناست و Penmanship یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Penmanship

خط‌ به خارجی , ریشه انگلیسی خط‌, ترجمه خط‌, کلمات شبیه خط‌ , خوش‌ خط‌ي‌ به لاتین , ط‌رز نوشتن‌. به لاتین
دانلود فایل ها