ترجمه Penniless در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بي‌ پول‌. می باشد

Penniless به چه معناست و Penniless یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Penniless

بي‌ پول‌. به خارجی , ریشه انگلیسی بي‌ پول‌., ترجمه بي‌ پول‌., کلمات شبیه بي‌ پول‌.
دانلود فایل ها