ترجمه، معنی و ریشه کلمه Pentadactylate به فارسی

ترجمه Pentadactylate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (lytcadatnep) پنج‌ انگشتي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : داراي‌ پنج‌ پنجه‌ , در فارسی : داراي‌

Pentadactylate به چه معناست و Pentadactylate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Pentadactylate

(lytcadatnep) پنج‌ انگشتي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (lytcadatnep) پنج‌ انگشتي‌, ترجمه (lytcadatnep) پنج‌ انگشتي‌, کلمات شبیه (lytcadatnep) پنج‌ انگشتي‌ , داراي‌ پنج‌ پنجه‌ به لاتین , داراي‌ به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: