ترجمه Pentadactylate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (lytcadatnep) پنج‌ انگشتي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : داراي‌ پنج‌ پنجه‌ , در فارسی : داراي‌

Pentadactylate به چه معناست و Pentadactylate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Pentadactylate

(lytcadatnep) پنج‌ انگشتي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (lytcadatnep) پنج‌ انگشتي‌, ترجمه (lytcadatnep) پنج‌ انگشتي‌, کلمات شبیه (lytcadatnep) پنج‌ انگشتي‌ , داراي‌ پنج‌ پنجه‌ به لاتین , داراي‌ به لاتین
دانلود فایل ها