ترجمه Pentagram در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ستاره‌ پنج‌ راس‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : (هن.) شكل‌ پنج‌ ضلعي‌ , در فارسی : شكل‌ پنج‌ تايي‌.

Pentagram به چه معناست و Pentagram یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Pentagram

ستاره‌ پنج‌ راس‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ستاره‌ پنج‌ راس‌, ترجمه ستاره‌ پنج‌ راس‌, کلمات شبیه ستاره‌ پنج‌ راس‌ , (هن.) شكل‌ پنج‌ ضلعي‌ به لاتین , شكل‌ پنج‌ تايي‌. به لاتین




دانلود فایل ها