ترجمه Penurious در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (م‌.م‌.) تنگ‌ چشم‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : خسيس‌ , در فارسی : بي‌ قوت‌ , به فارسی : فقير.

Penurious به چه معناست و Penurious یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Penurious

(م‌.م‌.) تنگ‌ چشم‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (م‌.م‌.) تنگ‌ چشم‌, ترجمه (م‌.م‌.) تنگ‌ چشم‌, کلمات شبیه (م‌.م‌.) تنگ‌ چشم‌ , خسيس‌ به لاتین , بي‌ قوت‌ به لاتین , فقير. خارجی
دانلود فایل ها