ترجمه Peonage در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای براي‌ كارهاي‌ بندگي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اعمال‌ شاقه‌.

Peonage به چه معناست و Peonage یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Peonage

براي‌ كارهاي‌ بندگي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی براي‌ كارهاي‌ بندگي‌, ترجمه براي‌ كارهاي‌ بندگي‌, کلمات شبیه براي‌ كارهاي‌ بندگي‌ , اعمال‌ شاقه‌. به لاتین
دانلود فایل ها