ترجمه Peppercorn در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دانه‌ فلفل‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : فلفل‌ دانه‌ , در فارسی : چيز كم‌ بها , به فارسی : جزئي‌ , سایر ترجمه ها : ناچيز.

Peppercorn به چه معناست و Peppercorn یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Peppercorn

دانه‌ فلفل‌ به خارجی , ریشه انگلیسی دانه‌ فلفل‌, ترجمه دانه‌ فلفل‌, کلمات شبیه دانه‌ فلفل‌ , فلفل‌ دانه‌ به لاتین , چيز كم‌ بها به لاتین , جزئي‌ خارجی , ناچيز. در زبان
دانلود فایل ها