ترجمه Peppy در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پرنيرو می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سرحال‌ , در فارسی : چالاك‌.

Peppy به چه معناست و Peppy یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Peppy

پرنيرو به خارجی , ریشه انگلیسی پرنيرو, ترجمه پرنيرو, کلمات شبیه پرنيرو , سرحال‌ به لاتین , چالاك‌. به لاتین
دانلود فایل ها