خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =39526 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('39526','1','0','0','0','1','232054196');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =39526 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Per به فارسی

ترجمه Per در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای با می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : توسط‌ , در فارسی : بوسيله‌ , به فارسی : در هر , سایر ترجمه ها : براي‌ هر از ميان‌ , از وسط‌

Per به چه معناست و Per یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Per

با به خارجی , ریشه انگلیسی با, ترجمه با, کلمات شبیه با , توسط‌ به لاتین , بوسيله‌ به لاتین , در هر خارجی , براي‌ هر در زبان , از ميان‌انگلیسی , از وسط‌

دیدگاه‌تان را بنویسید: