ترجمه Per در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای با می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : توسط‌ , در فارسی : بوسيله‌ , به فارسی : در هر , سایر ترجمه ها : براي‌ هر از ميان‌ , از وسط‌

Per به چه معناست و Per یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Per

با به خارجی , ریشه انگلیسی با, ترجمه با, کلمات شبیه با , توسط‌ به لاتین , بوسيله‌ به لاتین , در هر خارجی , براي‌ هر در زبان , از ميان‌انگلیسی , از وسط‌
دانلود فایل ها