ترجمه Percapita در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نفري‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سرانه‌ , در فارسی : بقرار هر نفري‌ , به فارسی : هر راس‌ , سایر ترجمه ها : بط‌ور سرانه‌

Percapita به چه معناست و Percapita یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Percapita

نفري‌ به خارجی , ریشه انگلیسی نفري‌, ترجمه نفري‌, کلمات شبیه نفري‌ , سرانه‌ به لاتین , بقرار هر نفري‌ به لاتین , هر راس‌ خارجی , بط‌ور سرانه‌ در زبان
دانلود فایل ها